15 września 2018 (sobota), Klasztor Pokamedulski w Wigrach

9:30 – 16:00 Sesja naukowa Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego nt. dziedzictwa kamedulskiego
Organizatorzy: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Fundacja Wigry Pro

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński: Życie codzienne kamedułów wigierskich od założenia do kasaty konwentu.
 2. Ks. Łukasz Kordowski, Kameduli wigierscy i ich rola kulturotwórcza na Suwalszczyźnie.
 3. Ks. dr Ryszard Sawicki, Biskupstwo wigierskie i jego dziedzictwo historyczno-pastoralne.
 4. Dr hab. Joanna Maria Walendzik-Stefańska, prof. ASP Warszawa, Problemy przestrzenne i plastyczne rewitalizacji obiektów pokamedulskich w Polsce i na świecie.
 5. Melchior Jakubowski, Nowożytne wyposażenie kościołów w Wigrach, Magdalenowie i Suwałkach.
 6. S. dr Blanka Szymańska OSB, Wigry – serce Szlaków Papieskich Diecezji Ełckiej.
 7. Sławomir Filipowicz, Między sacrum a profanum, czyli blaski i cienie działalności kamedułów Eremu Wyspy Wigierskiej.
 8. Marek Sidor, Działalności Krzysztofa Paca jako dobroczyńcy kamedułów.
 9. Grzegorz Kubaszewski, Kameduli wigierscy w polskich i litewskich zbiorach archiwalnych

16 września 2018 (niedziela), Klasztor Pokamedulski w Wigrach

8:30 rejestracja i catering kawowy
9:00 – 11:00 blok prezentacji multimedialnych (sala konferencyjna Domu Królewskiego):

 1. Melchior Jakubowski: Wigierskie dobra kamedulskie (9:00 – 9:30)
 2. Andrzej Matusiewicz: Losy dóbr kamedulskich po kasacie konwentu. Folwarki kamedulskie (9:30 – 10:00)
 3. Maciej Ambrosiewicz: Wpływ wigierskich kamedułów na suwalską onomastykę (10:00 – 10:30)

10:30 – 11:30 zwiedzanie Klasztoru w Wigrach (prowadzenie: dr Maciej Ambrosiewicz i dr Melchior Jakubowski)
11:30 – 12:30 ciepły poczęstunek (Refektarz Domu Królewskiego)
12 – 13:00 msza św.
od 13:00 objazd terenowy dóbr wigierskich (autobus) z prowadzeniem: M. Jakubowskiego, A. Matusiewicza i M. Ambrosiewicza: Magdalenowo, Czerwony Folwark, Żubronajcie (spacer pieszy ok. 1 km), Jeleniewo, Kuków Folwark, Suwałki, na koniec: Folwark Hutta (tu zwiedzanie obiektów oraz spotkanie z właścicielem Maciejem Kotowiczem z krótką prezentacją nt. podróży do polskich i włoskich obiektów kamedulskich oraz ciepły poczęstunek). 20:30 wyjazd z Huty i powrót do Wigier.
ok. 21:30 planowany czas zakończenia (powrót autobusem do Suwałk)

29 września (sobota) planowany wyjazd do Kowna, zwiedzanie: Pożajścia (zabytek dziedzictwa Paców i ojców kamedułów), starówki i innych obiektów historycznych (udział na podstawie indywidualnej odpłatności, koszty w trakcie ustalania)

 

BROSZURA INFORMACYJNA

PROGRAM

PLAKAT