Formularz zgłoszeniowy dla wystawców chętnych wystawić swoje produkty na Jarmarku Wigierskim 2021 w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach.

Należy pobrać formularz, wypełnić, a następnie zeskanować i przesłać na adres fundacja@wigry.pro lub pocztą na adres: Fundacja Wigry Pro, Wigry 11, 16-402 Suwałki.

 

PLIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

PLAKAT: