Dzień rozpoczęcia zadania: 17.05.2019r.
Dzień zakończenia zadania: 20.11.2019r.

 

1/ 09.06.2019r. –  I koncert w wykonaniu orkiestry kameralnej i chóru pod kierownictwem Grzegorza Bogdana – Kościół pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, godz. 13.00 po Mszy Św.

2/ 16.06.2019r. –  II koncert w wykonaniu zespołu Trio A’tre i solistów pod kierownictwem Cezarego Gójskiego – Kościół pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, godz. 13.00 po Mszy Św.

3/ 30.06.2019r. –  III koncert w wykonaniu zespołu Trio A’tre i solistów pod kierownictwem Cezarego Gójskiego – Kościół pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, godz. 13.00 po Mszy Św.

4/ 06.07.2019r. –  Inscenizacja przedstawiająca walkę o niepodległość i odrodzenie się Państwa Polskiego – zespół SONUS z przedstawieniem
„ Spragnieni niepodległości„ – Klasztor w Wigrach, Duża Galeria, godz.12.00

5/ 20.07.2019r. –  Prelekcja –„ Żołnierze Wyklęci – historia Powstania Sejneńskiego” – Klasztor w Wigrach, Duża Galeria, godz.9.30

6/ 11.08.2019r. –  IV koncert w wykonaniu zespołu Trio A”tre i solistów pod kierownictwem Cezarego Gójskiego – Kościół pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, godz. 13.00 po Mszy Św.

7/ 17.08.2019r. –  Projekcja filmu fabularnego o tematyce niepodległościowej (kino plenerowe) – ogrody klasztorne w Wigrach – godz. 21.30

8/ 08.09.2019r. –  V koncert wykonaniu zespołu Trio A”tre i solistów pod kierownictwem Cezarego Gójskiego – Kościół pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, godz. 13.00 po Mszy Św.

9/ 29.09.2019r. –  VI koncert w wykonaniu orkiestry kameralnej i chóru pod kierownictwem Grzegorza Bogdana – Kościół pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, godz. 13.00 po Mszy Św.

10/ 06.10.2019r. –  VII koncert w wykonaniu zespołu Trio A”tre i solistów pod kierownictwem Cezarego Gójskiego – Kościół pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, godz. 13.00 po Mszy Św.

11/ 13.10.2019r. –  VIII koncert w wykonaniu orkiestry kameralnej i chóru pod kierownictwem Grzegorza Bogdana – Kościół pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, godz. 13.00 po Mszy Św.