I warsztat kulinarny – Fundacja Wigry Pro  – Pokamedulski Klasztor w Wigrach

 

– Duża Galeria Domu Królewskiego

Fundacja Wigry PRO zaprasza  do udziału w  nieodpłatnych warsztatach kulinarnych  dzieci, które odbędą się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach: Duża Galeria – Refektarz w dniu 10.06.2023r.  w godz. 12.00 – 14.00 .  Podczas warsztatów,  uczestnicy  poznają sztukę przygotowania  i gotowania – „ Wigierskich  pierogów na słodko”.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc,  liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia są  przyjmowane mailowo: d.saweliew@wigry.pro  lub tel. 601 35 11 85
do  9 czerwca 2023 roku do godz. 12.00.

 

Działanie to jest realizowane w ramach zadania:

„ Bohaterowie wydarzeń styczniowych 1863 – 1864 roku”  w ramach Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa ” “Niepodległa”2023”.