Zaproszenie na Inaugurację Sezonu turystycznego na Szlakach Papieskich Diecezji Ełckiej.

SZAFa JP2

zgłoszenia do dania 29 maja 2019 r.