Fundacja Wigry Pro informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 12 kwietnia 2018 r. na wykonanie robót budowlanych z trwałym wyposażeniem wystawienniczym oraz stworzeniem wystaw stałych na potrzeby realizacji projektu „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów” (nr Projektu POIS.08.01.00-00-0161/17) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W dniu 22 maja 2018 ofertę złożyło przedsiębiorstwo New HOUSE Firma Usługowo-Budowlana Paweł Babiński, ul Podmiejska 2G, 19-300 Ełk.

Cena netto: 16.548.000,00 PLN
Cena brutto: 20.354.040,00 PLN

Szczegółowe informacje:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103914