Pokamedulski Klasztor w Wigrach z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.  Wpisany jest do rejestru zabytków, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną oraz naukową.

Klasztor jest nie tylko obiektem sakralnym, ale stanowi również centrum turystyki. Sprzyja temu, miedzy innymi, jego położenie – na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Kompleks klasztorny, w tym eremy wigierskie, są bardzo licznie odwiedzane w związku z przebiegającymi przez Wigry szklakami: szlak św. Jakuba, który od 1993 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO oraz dwa szlaki papieskie (Szlak Papieski Tajemnice Światła Ełk-Wigry oraz Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia Wigry-Studzieniczna).

Tegoroczne obchody roku jubileuszowego związane są z organizacją wydarzeń na płaszczyźnie naukowej, kulturalnej oraz turystycznej. Uroczyste obchody rozpocznie sesja naukowo-historyczna poświęconej Ojcom Kamedułom. W kolejnych miesiącach planowane są wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe ( koncerty muzyki poważnej, warsztaty fotograficzne i kulinarne, jarmark wigierski, dożynki wojewódzkie) oraz rozpowszechniające turystykę i edukację (spływ kamedulski, rajd rowerowy, dzień ratowania życia, zawody wędkarskie).

 

PARTNERZY ORGANIZACJI JUBILEUSZU: