JUBILEUSZ XX-LECIA WIZYTY ŚW. JANA PAWŁA II W WIGRACH – CZERWIEC