Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 22.07.2023r., w ogrodach klasztornych o godz. 21.00. Były to filmy “Powstali 1863 – 64” oraz “Prorok”.
 
Wydarzenie dotyczyło projektu “Bohaterowie wydarzeń styczniowych 1863-1864 roku”, który jest dofinansowany ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.