Już 16 lipca w Ogrodach Klasztornych o godz. 21:30 zapraszamy na Kino Plenerowe z projekcją filmu “PIŁSUDSKI”
 
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
 
@niepodlegla1918