Dkumentację fotograficzną z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 24.07.2021r. Było to kino plenerowe z filmem pt:. “Jack Strong”. 

Wydarzenie dotyczyło projektu “Polska – Ojczyzna Bohaterów”, który jest Dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.