Zarząd Województwa Podlaskiego powołał dziś stosowną uchwałą Komitet Honorowy Obchodów Roku Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. Jest to kolejny krok do uhonorowania wybitnego artysty w związku z przypadającym na rok 2017 jubileuszem 90-lecia urodzin Profesora Andrzeja Strumiłły.

Jeszcze w listopadzie roku ubiegłego Sejmik Województwa Podlaskiego w specjalnym stanowisku ustanowił rok 2017 – Rokiem Andrzeja Strumiłły w naszym regionie.

W skład powołanego dziś komitetu weszli:

 – Pan Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego;
– Pani Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
– Pan Bogdan Dyjuk – członek Zarządu Województwa Podlaskiego,
– Pan Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałki,
– Pani Ewa Beata Sidorek  – zastępca Prezydenta Miasta Suwałki,
– Pan Krzysztof Czyżewski – Dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,
– Pan Henryk Kudela – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarna Hańczą”  w Suwałkach,
– Ksiądz Jacek Marek Nogowski – Prezes Fundacji Wigry Pro w Suwałkach,
– Pan Piotr Bajer- Prezes Radia 5 w Suwałkach

Zadaniem komitetu honorowego jest patronowanie i wspieranie działań związanych z obchodami Roku Andrzeja Strumiłły, a tych w tym roku jest ich wiele. Między innymi planowane jest:

 1. Wydanie książki autorstwa Andrzeja Strumiłły.
 2. Wystawa „Andrzej Strumiłło w fotografii”.
 3. Sesji popularnonaukowej „Andrzej Strumiłło dla Suwałk i regionu”
 4. Wykonanie tablicy pamiątkowej i medalu pamiątkowego.
 5. Wystawa malarstwa  Andrzeja Strumiłły.
 6. Organizacja IV Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Teatr”.
 7. Wystawa książek Andrzeja Strumiłły, albumów jego autorstwa i wydawnictw, do których wykonał ilustracje.
 8. Wydanie wkładki do DwuTygodnika Suwalskiego poświęconej Andrzejowi Strumille.
 9. Przeprowadzenie cyklu audycji telewizyjnych i radiowych o wyprawach Andrzeja Strumiłły.
 10. Przeprowadzenie cyklu lekcji o sztuce współczesnej odwołujących się do twórczości Andrzeja Strumiłły.
 11. Nakręcenie filmu o Maćkowej Rudzie.
 12. Benefis artysty (Suwalski Ośrodek Kultury).
 13. Inwentaryzacja zbiorów i dokumentów zgromadzonych przez Andrzeja Strumiłłę w Maćkowej Rudzie.

Rok Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim samorząd województwa współorganizuje z Miastem Suwałki.

Źródło: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kultura_sztuka/rokandrzejastrumilly/komitet-honorowy-roku-prof-andrzeja-strumilly-powolany.html