Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, w dniach 14.08.2023r. Był to koncert Aleksandry Szejda.
 
Wydarzenie w ramach projektu “Wigry – kolebka tradycji i piękna”, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura – Interwencje. Edycja 2023