Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 11.06.2023r., w Ogrodach Klasztornych o godz. 15.30. Był to koncert chóru “Viva Musica” i orkiestry kameralnej “La Notte” pod kierownictwem Grzegorza Bogdana.
 
Wydarzenie dotyczyło projektu “Bohaterowie wydarzeń styczniowych 1863-1864 roku”, który jest dofinansowany ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.