Dokumentacja fotograficzną z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 29.05.2021r. Był to pierwszy koncert w wykonaniu zespołu Trio A’tre pod kierownictwem P. Cezarego Gójskiego z repertuarem niepodległościowym. Wydarzenie dotyczyło projektu “Polska – Ojczyzna Bohaterów”, który jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Koncert rozpoczął się o godzinie 19.15 w Pokamedulskim Klasztorze ze względu na obostrzenia, które jeszcze obowiązują i zakazują imprez na wolnym powietrzu.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zachowano wszelkie środki bezpieczeństwa odnośnie Covid -19.

Wydarzenie dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego “NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”