Dokumentacja fotograficzna z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 05.09.2021r. Był to  koncert w wykonaniu chóru Viva Musica pod kierownictwem P. Grzegorza Bogdana oraz zaproszonych gości solistów w postaci: Przemysław Paweł Kummer – bas, Paweł Pecuszok – tenor, Aleksandra Pawluczuk – mezzosopran oraz Marta Wróblewska – sopran.

Wydarzenie dotyczyło projektu “Polska – Ojczyzna Bohaterów”, który jest Dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.