Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 16.07.2023r., w Kościele Pokamedulskim w Wigrach o godz. 13.00. Był to koncert w wykonaniu zespołu Qapella pod kierownictwem Grzegorza Bogdana.

Wydarzenie dotyczyło projektu “Bohaterowie wydarzeń styczniowych 1863-1864 roku”, który jest dofinansowany ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.