Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, w Ogrodach Klasztornych, w dniu 14.08.2022r. Był to koncert zespołu Chłopcy z Nowoszyszek. Zespół założony przez pasjonatów tradycyjnej muzyki z pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Urszula Murawko – cymbały, Adrian Żukowski – harmonia 3-rzędowa, Piotr Fiedorowicz – skrzypce, Paweł Luto – baraban i bęben obręczowy,dudy. Na repertuar grupy składają się melodie taneczne : polki, walce, oberki, fokstroty, krakowiaki – szerzej rozpowszechnione w całej Polsce, ale również bardziej egzotyczne tańce charakterystyczne dla wielokulturowego tygla dawnej Rzeczpospolitej, takie jak kochaneczka, wasadula, kozak. Melodie pochodzą głównie od nieżyjących już skrzypków suwalskich Franciszka Racisa i Mieczysława Pachutko.
Wydarzenie dotyczyło projektu “Artystyczne Wigry – centrum kultury, sztuki, smaku”, który jest Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura Interwencje Edycja 2022.