W imieniu Fundacji WIGRY PRO mam przyjemność zaprosić Pana na konferencję podsumowującą projekt pt. „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Jednocześnie mając na względzie wprowadzone od 20 marca br. obostrzenia i rozszerzone zasady bezpieczeństwa z uwagi na dynamiczny wzrost nowych zachorowań jesteśmy zmuszeniu do przeprowadzenia konferencji jedynie w formie zdalnej.

W związku z powyższym informujemy, iż Konferencja odbędzie się transmisją online w dniu 29.03.2021 o godz. 10:00 na platformach Facebooka i Youtuba w języku polskim i w języku angielskim dla zaproszonych gości z zagranicy.

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji.

TRANSMISJA W JEZYKU ANGIELSKIM – YOUTUBE:

https://youtu.be/0iW_7IYWouA

TRANSMISJA W JĘZYKU POLSKIM – FACEBOOK

https://www.facebook.com/199966656771997/posts/3413862155382415/?sfnsn=mo

Zapraszamy za udziału.