REGULAMIN:

Organizatorem jest Fundacja Wigry Pro.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym
regulaminem:
Uczestnikiem może być osoba fizyczna, pełnoletni.

Zgłoszenia są przyjmowane do 26.02.2022 roku pod nr telefonu 789190068, bądź też osobiście w Punkcie Informacyjnym/Recepcji Fundacji Wigry Pro.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.02.2022 r. o godz. 13:00 w Refektarzu Domu Królewskiego w Wigrach
Zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca (nagrody rzeczowe), pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
Każdy z uczestników powinien stawić się z gotowym wypiekiem w dniu 27.02.2022 r. w Refektarzu Domu Królewskiego do godz. 13:00, z krótkim opisem zawierającym nazwę wypieku, oraz przepis wg. którego zostało ono sporządzone.
Oceny wypieków dokonane zostaną przez Komisję powołaną przez Organizatora.

Wypieki będą oceniane wg. Poniżej wymienionych kryteriów:
– oryginalność receptury 0-6 pkt.
– walory smakowe 0-6 pkt.
– estetyka przygotowania ciasta oraz sposób dekoracji 0-6 pkt.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.