Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, w ogrodach klasztornych, w dniu 30.07.2022r. Było to kino plenerowe z filmem fabularnym o tematyce niepodległościowej pt.: “Wyklęty”.
 
Wydarzenie dotyczyło projektu “Polska – nasze wspólne dobro”, który jest Dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.