Międzynarodowy Plener Malarski “Erem” z okazji Jubileuszowego Roku prof. Andrzeja Strumiłły.

Wezmą w nim udział zaproszeni goście z Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Plener potrwa 10 dni od 6 do 16 września. Jego zakończeniem będzie wernisaż powstałych prac połączony z XVIII Spotkaniem Środowisk Twórczych Diecezji Ełckiej.

Serdecznie Zapraszamy.