Fundacja Wigry Pro, powołana do wzbogacenia życia kulturalnego na terenie Zespołu Poklasztornego Kamedułów nad jeziorem Wigry, będącego w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II Centrum Ewangelizacji i Pielgrzymowania, przy współpracy z Panem Andrzejem Strumiłło organizuje:

Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pt. „EREM”
w terminie 6-16.09.2017r. który odbędzie się w klasztorze wigierskim.

Na zakończeniem pleneru odbędzie się wystawa powstałych prac w połączeniu z XVIII Diecezjalnym Spotkaniem Środowisk Twórczych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku