“Artystyczne Wigry – centrum kultury, sztuki, smaku”

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest stworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, a także upamiętnienie polskiego dziedzictwa historycznego jak i upowszechnianie dorobku kultury i zwiększanie obecności kultury w życiu społecznym.

Na celu jest podniesienie wiedzy uczestników o kulturze, tradycji, dziedzictwie a także stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej w życiu społecznym w oparciu o zasoby lokalne, kulturowe i przyrodnicze.

Realizacja projektu odbywać się będzie od 01.06.2022r. do 31.10.2022. poprzez odbycie się konferencji, koncertów, warsztatów i prelekcji.

Projekt “Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022”.

———————————————————————-

Wartość i dofinansowanie: 77 000,00 zł