Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, w Dużej Galerii Domu Królewskiego, w dniu 29.07.2022r. Była to prelekcja pt:. “Kobiety i ich rola w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę” przedstawiona przez dr Jarosława Schabieńskiego –  Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku odznaczonego medalem ,,Za zasługi dla obronności kraju’’.

Wydarzenie dotyczyło projektu “Polska – nasze wspólne dobro”, który jest Dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.