Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 08.07.2023r., w Dużej Galerii Domu Królewskiego o godz. 11.30. Były to prelekcje przedstawione przez dr. Jarosława Schabieńskiego i ks.prof.dr.hab. Józefa Łupińskiego pt. “Znaczenie Powstania Styczniowego w historii Polski”. Wystąpienia zostały przygotowane w wersji multimedialnej.
 
Wydarzenie dotyczyło projektu “ROK 1863”, który jest dofinansowany ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.