Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 08.07.2023r., w Dużej Galerii Domu Królewskiego o godz. 11.30. Były to prelekcje przedstawione przez prof. Teresę Kaczorowską pt. ” Suwalszczyzna na tle budowy niepodległego Państwa polskiego” i Ks. dr. Ryszarda Sawickiego pt. “Bohaterowie Powstania Styczniowego z Suwalszczyzny”.
 
Wydarzenie dotyczyło projektu “Bohaterowie wydarzeń styczniowych 1863-1864 roku”, który jest dofinansowany ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.