Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 08.07.2023r., w Ogrodach Klasztornych o godz. 20.00. Była to rekonstrukcja Powstania Styczniowego pokazana w kilku epizodach przez rekonstruktorów z Polski i Litwy. Przedsięwzięcie przygotowane we współpracy Fundacji Wigry Pro z Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
 
Wydarzenie dotyczyło projektu “ROK 1863”, który jest dofinansowany ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”