Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, w Dużej Galerii Domu Królewskiego, w dniu 29 – 30.07.2022r. Były to prelekcje pt:. “Ruch Europa Christi w dobie kryzysu globalnego – wartości chrześcijańskie w Polsce i Europie” przedstawiona przez Ks. dr Mirosława Sitarza, “Rola Ojców Kamedułów w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę” przedstawiona przez Ks. dr Ryszarda Sawickiego oraz ” Przesmyk Suwalski w dobie kryzysu ukraińskiego” przedstawiona przez dr Tomasza Naruszewicza.

Wydarzenie dotyczyło projektu “Artystyczne Wigry – centrum kultury, sztuki, smaku”, który jest Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura Interwencje Edycja 2022.