Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, w dniu 01.07.2023r. Było to godzinne oprowadzanie uczestników po najciekawszych miejscach jakie znajdują na terenie Klasztoru z przewodnikami. Uczestnicy mogli zobaczyć Klasztor, wysłuchać opowieści o nim, krypty znajdujące się w nim, Apartamenty Papieskie, wejść na wieżę widokową, zobaczyć eremy pokamedulskie, celę pokamedulską i wiele innych ciekawych miejsc.
 
Wydarzenie dotyczyło projektu “ROK 1863”, który jest dofinansowany ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.