Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 26.06.2023r., w  Refektarzu Domu Królewskiego o godz. 12.00. Były to warsztaty kulinarne dla dzieci “Makaron po kamedulsku”.
 
Wydarzenie dotyczyło projektu “Bohaterowie wydarzeń styczniowych 1863-1864 roku“, który jest dofinansowany ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.