Projekt „Wigry – Ku Chwale Niepodległej RP” – dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.