Kolejne wydarzenie, które miało miejsce w dniu dzisiejszym w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach to wykład historyczny przedstawiony przez historyka i wójta gminy Bakałarzewo Pana Tomasza Naruszewicza. Wydarzenie w ramach projektu “Wigry w hołdzie Powstańcom Styczniowym” dofinansowanego ze środków Biura ” Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego ” Powstanie Styczniowe 1863-1864″.