Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, w Ogrodach Klasztornych, w dniu 15.08.2022r. Był to występ Zespołu Pieśni i Tańca “Suwalszczyzna” z Suwałk. Laureata prestiżowej Nagrody Podlaska Marka, jest jednym z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce. Od ponad 65 lat, obecnie pod kierunkiem Roberta Śliżewskiego, kontynuuje wielopokoleniowe dzieło, porywa do tańca, wzrusza i bawi popularyzując rodzimą kulturę. Ponad półwieczną pasję i umiejętności prezentował dotychczas na koncertach, festiwalach i tournées w Polsce i w 11 innych krajach: na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Estonii, Francji, Niemczech, Rosji, Belgii, Gruzji, Turcji.
Wydarzenie dotyczyło projektu “JARMARK KAMEDULSKI W WIGRACH – NA SZLAKU HISTORII I TRADYCJI”, który jest Dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.