Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, w Ogrodach Klasztornych, w dniu 15.08.2022r. Był to występ Zespołu Śpiewaczy “WIGRANIE” ze Starego Folwarku. Z racji na bliskość położenia Starego Folwarku przy jeziorze Wigry i historię zaludnienia okolicy zespół nazwał się „WIGRANIE”. Głównym celem działań zespołu jest kultywowanie starych pieśni z okolic Starego Folwarku i Suwalszczyzny oraz powrót do korzeni, krzewienie wśród młodego pokolenia dawnych zwyczajów, gwary, tego wszystkiego, co wiąże się z naszym regionem i stanowi naszą tożsamość.
Wydarzenie dotyczyło projektu “JARMARK KAMEDULSKI W WIGRACH – NA SZLAKU HISTORII I TRADYCJI”, który jest Dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.