Siedem inwestycji z Podlaskiego – spośród piętnastu zgłoszonych przez Zarząd Województwa w ramach naboru nowych projektów do Kontraktu Terytorialnego – otrzymało rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teraz ten wykaz projektów trafił do Ministerstwa Rozwoju, które odpowiedzialne jest za dalszą koordynację prac zmierzających do przyjęcia listy przez Radę Ministrów. Projekty, które zostaną włączone do Kontraktów Terytorialnych, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w kolejnych konkursach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Łącznie zarządy województw zgłosiły 231 projektów. Ministerstwo wybrało 89. Projekty zostały ocenione pod kątem strategicznym oraz  gotowości do realizacji i spełnienia kryteriów dostępu do VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Wśród projektów rekomendowanych przez MKiDN z Podlaskiego jest Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów (Fundacja Wigry Pro) jak również Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów zabytkowych oraz ich adaptacja na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach).

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMNpiLyVrI4

 

źródło: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/zgoda-ministerstwa-na-siedem-inwestycji-z-dziedziny-kultury-z-podlaskiego.html