Nasza oferta na spędzenie 11 listopada:

11:30 – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Starym Folwarku
12:00 – Msza św. w Intencji Ojczyzny
13:00-14:00 – zwiedzanie pokoi tematycznych
w Domu Królewskim i Kaplicy Kanclerskiej, degustacja Kuchni Kamedulskiej

Natomiast Refektarz Domu Królewskiego proponuje na ten dzień, Dzień Św. Marcina gęś klasztorną, którą oferujemy również na wynos.
Zamówienia można składać do dnia 7 listopada pod nr tel. 789 190 068.