Dziękujemy za chęć wsparcia Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach.

Pozyskane środki przeznaczone są na funkcjonowanie zabytku i realizację oferty kulturalnej.

 

Wpłaty można dokonać na poniższy numer konta:

 

NUMER KONTA BANKOWEGO:

PKO BP: 05 1020 1332 0000 1202 0971 3878

TYTUŁ PRZELEWU:

Wsparcie realizacji oferty kulturalnej i funkcjonowania zabytku

DANE ADRESOWE FUNDACJI:

FUNDACJA WIGRY PRO
Wigry 11, 16-402 Suwałki