W dniu dzisiejszym Ks. dr Jacek Nogowski podpisał umowę z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Państwa na wykonanie zadania pn. „Roboty budowlane w części podziemnej eremu tarasu dolnego (5 domków ) wraz z murem oporowym Zespołu pokamedulskiego w Wigrach”.

Na ten cel zostały pozyskane środki w wysokości 1 800 867,83 zł.

Jest to kontynuacja prac remontowych przy eremach tarasu dolnego rozpoczętych w 2022 roku.

W wydarzeniu wzięli udział Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz oraz Starosta Powiatu Suwalskiego Witold Kowalewski .

Dziękujemy wszystkim ww osobom za dotychczasowe wsparcie dzieł podejmowanych w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji Zespołu pokamedulskiego w Wigrach.