Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, w dniu 02.07.2022r. Wydarzenie dotyczyło obchodów 77 rocznicy Obławy Augustowskiej i pamięci poległych Bohaterów. W ramach uroczystości odbył się montaż słowno – muzyczny pt. “Ku czci poległym Bohaterom”, na podstawie w większej części twórczości Grzegorz Kucharzewskiego, w wykonaniu młodzieży z Gminy Suwałki, pod kierownictwem P. Malwiny Grzanki. Kolejnym elementem były prelekcje pt.” Historia Bohaterów Obławy Augustowskiej”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: P. Jarosław Zieliński z wykładem “Obława Augustowska”, P. Teresa Kaczorowska – doktor nauk humanistycznych, dziennikarka, prozaik i poetka z wykładem “Dziewczęta Obławy Augustowskiej”, dr Jarosław Schabieński – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku odznaczony medalem ,,Za zasługi dla obronności kraju’’ z wykładem ” Obława Augustowska 1945. Bohaterzy Suwalszczyzny 1944 – 1954″ oraz Ks. Stanisław Wysocki – Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, naoczny świadek tamtych wydarzeń i jego słowa – “Trzeba stwierdzić z całą stanowczością, że ci, z którymi walczyli żołnierze niezłomni, to byli zdrajcy Polski”. Ostatnim elementem w tym dniu był koncert pt. “Psalmy dla Niezłomnych”, w wykonaniu suwalskiego chóru Viva Musica i Orkiestry Kameralnej La Notte oraz zaproszonego gościa P. Magdaleny Schabowskiej z Filharmonii Narodowej w Warszawie, pod kierownictwem P. Grzegorza Bogdana, kompozytora i dyrygenta muzycznego.

Montaż słowno – muzyczny, prelekcje oraz koncert chóru i orkiestry kameralnej w ramach projektu “Wkład Ojców Kamedułów w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę”, który jest Dofinansowany ze środków Funduszu Patriotycznego.