Niezwykły festiwal, który zabierze uczestników w fascynujący świat Jaćwingów – nieznanych wikingów, odbędzie się już 21 maja!

W Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach koło Suwałk odbędzie się I Festiwal Jaćwieski, podczas którego nie zabraknie historii, rzemiosła, a także nowych technologii. Do udziału organizatorzy zapraszają całe rodziny.

Z inicjatywy Minister Justyny Orłowskiej – Pełnomocniczki Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i Pełnomocniczki Ministra ds. Transformacji Cyfrowej organizowany jest I Festiwal Jaćwieski, który stanowi doskonałą okazję do promocji historii i kultury Jaćwingów oraz regionu suwalskiego. To również szansa na integrację  lokalnej społeczności oraz zainteresowanie turystów z różnych części Polski, Europy i świata.

Podczas wydarzenia tematem przewodnim będzie próba wzmocnienia poczucia jedności mieszkańców poprzez popularyzację wiedzy o regionie i promowanie dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie będzie stanowić okazję do pochylenia się nad bogatym dziedzictwem Suwalszczyzny oraz przybliżenia historii Jaćwingów. Suwalszczyzna jest regionem unikatowym na skalę świata zarówno środowiskowo – poprzez bogate i dziewicze tereny, ale też historycznie – poprzez bogatą, nie tylko średniowieczną historię, która wciąż jest niewystarczająco spopularyzowana.

Festiwal organizowany jest przez Centrum Govtech w ramach cyklu Via Culturalia i objęty został patronatem Europy Karpat.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzinami oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z opiekunami. Chcemy, aby w przestrzeni festiwalowej całe rodziny i społeczności mogły wspólnie spędzić niezapomniany czas, który stanie się doskonałą okazją do wzmacniania relacji i rozwijania ich kompetencji. Podczas wydarzenia uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych warsztatach i pokazach, które przyczynią się do przybliżenia kultury i historii Jaćwingów. Przybyli goście będą mogli posłuchać wykładów skupiających się na historii tzw. polskich wikingów i ich wpływie na rozwój regionu suwalskiego. Organizowane warsztaty pozwolą na naukę tradycyjnych średniowiecznych technik rękodzielniczych, takich jak plecenie wianków. Podczas wydarzenia nie zabraknie również połączenia historii z technologią – ekipa edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości – projektu realizowanego w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości – przy pomocy nowoczesnych technologii zaprezentuje przedmioty związane z Jaćwingami, które po procesie trójwymiarowego skanningu zostały wydrukowane na drukarkach 3D. Podczas wydarzenia odbędzie się również koncert zespołu Susz.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.