Już 6 sierpnia w Ogrodach Klasztornych o godz. 21:00 zapraszamy na Kino Plenerowe z projekcją filmu “WYKLĘTY”
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”