Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 15.08.2022r. Był to koncert w wykonaniu chóru Ojczyzna z Węgorzewa. Powstał on wiosną 2003 roku przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska – Koło w Węgorzewie z inicjatywy Zofii Rycharskiej oraz Barbary Chludzińskiej. Pierwszy występ chóru miał miejsce 3 maja 2003 roku w Muzeum Kultury Ludowej z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Kierownikiem zespołu jest Ryszard Zabłotny.
Wydarzenie dotyczyło projektu “Polska – nasze wspólne dobro”, który jest Dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.