Fotorelacja z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, w Ogrodach Klasztornych, w dniu 14.08.2022r. Był to koncert Orkiestry Victoria. Orkiestra Koncertowa Victoria Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie powstała 4 listopada 1997 roku z inicjatywy prałata Edwarda Żmijewskiego. Orkiestra posiada w swoim dorobku znaczące dokonania artystyczne. Wykonała ponad 500 koncertów w 84 miastach Polski. Odbyła wiele podróży zagranicznych. Dotychczas nagrała 6 płyt, za które to nagrania otrzymała nagrodę “Złota Płyta”. Z Orkiestrą nagrywają i koncertują artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Opery Kameralnej, Filharmonii Narodowej oraz absolwenci Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Wydarzenie dotyczyło projektu “Artystyczne Wigry – centrum kultury, sztuki, smaku”, który jest Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura Interwencje Edycja 2022.