Fundacja Wigry PRO jest na etapie realizacji projektu  – „Kulturalne i sportowe Wigry”. Przewidywany termin realizacji projektu czerwiec 2024 roku.

Operacja „Kulturalne i sportowe Wigry” ma na celu, zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi turystów poprzez utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Działanie to  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji :  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wigry. Zakres operacji dotyczył zakupu sprzętu i wyposażenia placu zabaw, tj. zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią i daszkami, huśtawki podwójnej, bujawki ważki, bujaka jeep, zestawu paneli interaktywnych oraz  tablicy regulaminowej ze stelażem.  Na placu zabaw obowiązuje regulamin korzystania z obiektu. Powstała infrastruktura rekreacyjna jest ogólnodostępna  i udostępniana mieszkańcom oraz turystom przebywającym do Wigier.

Pomoc przyznana w wyniku realizacji operacji:  42 416,00 zł.
(słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta szesnaście złotych).