Podziękowania za wydanie publikacji : Międzynarodowy Plener Malarski EREM7 im. Andrzeja Strumiłło