Dokumentacja fotograficzna z wydarzenia, które odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w dniu 24.07.2021r. Była to prelekcja przedstawiona przez dr Tomasza Naruszewicz pt “Bohaterowie Suwalszczyzny”.

Wydarzenie dotyczyło projektu “Polska – Ojczyzna Bohaterów”, który jest Dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.