Liturgia na przestrzeni wieków –

22-24 marca 2024 r.

Czym są rekolekcje liturgiczne? Są czasem modlitwy i formacji, w którym prowadzi nas liturgia, dlatego to celebracja Liturgii Godzin i Eucharystii wyznaczają program dnia. Chcemy doświadczać i rozsmakować się w pięknej i starannie przygotowanej liturgii.

Chrześcijaństwo to spotkanie z Chrystusem, które przemienia życie. Jest to sedno życia wiary! Dlatego pierwsze rekolekcje liturgiczne połączone z warsztatami śpiewu liturgicznego: „Sursum Corda” w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach podejmą temat spotkania Boga z człowiekiem na przestrzeni wieków. Liturgia nie jest tylko powinnością, nie jest tylko schematem rytów, słów i śpiewów, ale przede wszystkim w najgłębszej istocie jest spotkaniem z Chrystusem.

W ramach oferty proponujemy:
– 2 noclegi w historycznych pokojach,
– zwiedzanie obiektu z przewodnikiem,
– poznanie historii Zakonu Kamedułów, Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach,
– warsztaty śpiewu tradycyjnych pieśni wielkopostnych
– całodzienne wyżywienie.
CENA: 400 zł./ osoba

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, by przeżyć Wielki Tydzień w naszym klasztorze

Uzyskanie dodatkowych informacji oraz zgłoszenie pobytu można dokonać telefonicznie oraz mailowo:
Fundacja Wigry PRO:
Recepcja – tel. 87 566 24 99 , 508 146 007/ fundacja@wigry.pro
Aktualne informacje dot. programu, działalności fundacji, można uzyskać na stronie:
www.nawigry.pl

KONFERENCJE
– ks. dr Jacek Stefański, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny kleryków i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. Obecnie kapłan diecezji ełckiej, rekolekcjonista i kierownik duchowny w Wigierskim Areopagu Nowej Ewangelizacji diecezji ełckiej w Wigrach.
– ks. mgr lic. Daniel Kowalski, kapłan diecezji ełckiej, liturgista, doktorant na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wikariusz w parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

WARSZTATY ŚPIEWU TRADYCYJNYCH PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH ORAZ CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO
– dr Joanna Orzeł-Filipkowska – dyrygent chóralny, sopranistka, solistka i kameralistka, pedagog, animatorka życia muzycznego, wieloletnia organistka i kantor Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, założycielka Kapeli Mariackiej i propagatorka chorału gregoriańskiego,