Spotkanie Komitetu Honorowego
Jubileuszu 350-lecia przybycia Kamedułów nad Wigry

„Perła Suwalszczyzny” – pokamedulski klasztor w Wigrach – obchodzi w tym roku 350. rocznicę przybycia Kamedułów nad Wigry. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Biskup Ełcki i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dnia 21 lutego 2018 r. w pokamedulskim klasztorze w Wigrach odbyło się spotkanie Komitetu Honorowego niniejszych uroczystości. Na zaproszenie ks. dr. Jacka Nogowskiego – Prezesa Fundacji Wigry Pro i Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach – wzięli w nim udział: bp Jerzy Mazur SVD – Biskup Ełcki, p. Bogdan Dyjuk – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, p. Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk, p. Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski, p. Tadeusz Chołko – Wójt Gminy Suwałki, p. dr Jarosław Borejszo – Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, p. dr Maciej Ambrosiewicz – Kierownik Muzeum Wigier w Starym Folwarku, a także ks. dr Ryszard Sawicki, ks. Łukasz Kordowski i ks. Adam Łosiewski.
Obchody Jubileuszu 350-lecia przybycia Kamedułów nad Wigry zostaną uroczyście zainaugurowane 1 maja br. o godz. 9.30 sesją naukową poświęconą bogatej historii Eremu Wyspy Wigierskiej powstałego na bazie fundacji królewskiej Jana Kazimierza. Prelegenci pochylą się nad duchowością wigierskich pustelników, a także ich oddziaływaniem religijnym, kulturowym i gospodarczym na obszarze dzisiejszej ziemi suwalskiej, augustowskiej i sejneńskiej. Podejmą próbę odczytania aktualnych wyzwań pokamedulskiego klasztoru w Wigrach jako miejsca ciszy i odpoczynku św. Jana Pawła II oraz współczesnych pielgrzymów i turystów.
Centralnym punktem uroczystości jubileuszowych będzie dziękczynna Msza św. w wigierskiej świątyni sprawowana o godz. 12.00 pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura. Po Eucharystii będzie miało miejsce poświęcenie Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej, które zostały odrestaurowane w ramach projektu „Pokamedulski klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny”.
Po wspólnej modlitwie i poświęceniu budynków będzie czas na agapę, a także liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym czy rekreacyjnym. Komitet organizacyjny podjął pracę nad ich szczegółowym programem związanym nie tylko z datą 1 maja, albowiem znajdą one kontynuację w planowanym kalendarzu imprez zbliżającego się letniego sezonu turystycznego.

ks. Ryszard Sawicki