V Kongres Ruchu „Europa Christi” i Spotkanie Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej „W SŁUŻBIE NARODU – W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ PRYMASA TYSIĄCLECIA”

pod honorowym patronatem
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Diecezji Ełckiej

 

Termin: 23-24 lipca 2021 r.
Miejsce: Pokamedulski Klasztor w Wigrach

 

23 lipca

16.00 Otwarcie

 • – Ks. dr Jacek Nogowski (prezes Fundacji Wigry Pro)
 • – Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego)
 • – Bp Jerzy Mazur (Biskup Ełcki)

 

Sesja I

 • 16.30 Abp Stanisław Gądecki (Przewodniczący KEP), Udział katolików w działalności politycznej
 • 17.00 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL, Teologiczny wymiar  historii narodu polskiego w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • 17.20 Ks. dr Jacek Nogowski (UKSW), Wspólnota Kościoła budowana przez communio i communicatio
 • 17.40 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL), Kościół w służbie zbawczej Narodu według Prymasa Wyszyńskiego
 • 18.00  Ks. dr Jarosław Krzewicki (Papieski Uniwersytet Angelicum), Prymasostwo w służbie Narodu według Prymasa Tysiąclecia
 • 18.20 Dyskusja

 

 • 24 lipca
 • 09.00 Msza Święta pod przewodnictwem JE Abpa Stanisława Gądeckiego
 • 10.00 Koncert Trio A’tre

Sesja II

 • 10.30 Dr hab. Sebastian Skuza (Ministerstwo Finansów), Nowy ład polski w służbie Narodu
 • 11.00 Ks. dr Ryszard Sawicki (UWM), Kameduli w służbie Narodu
 • 11.30 Dr Tomasz Naruszewicz (PWSZ w Suwałkach), Bohaterowie Suwalszczyzny
 • 12.00 Dr Jarosław Schabieński (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Białymstoku), Piłsudski i jego rola w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę
 • 12.30 Dyskusja
 • 12.45 Przerwa

 

Sesja III

 • 13.00 Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN), Wkład Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w normalizację stosunków między Państwem a Kościołem w Polsce po II wojnie światowej
 • 13.30 Mgr Paweł Robak (KUL), Troska Kardynała Wyszyńskiego o osoby niepełnosprawne
 • 14.00 Dr Agnieszka Romanko (KUL), „Ludzie pióra” w służbie Narodu według Wyszyńskiego
 • 14.30 Dyskusja
 • 14.45 Zakończenie

Organizatorzy:

 • Fundacja „Myśląc Ojczyzna”
 • Fundacja Wigry Pro
 • Akcja Katolicka Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
 • Program „Niepodległa” na lata 2017-2022
 • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Patronat Medialny: Tygodnik Katolicki „Niedziela”; Martyria

Kongres będzie transmitowany on-line: niedziela.pl